top of page

Akromeqaliya

Analiz adı

Qələvi fosfotaza

Qələvi fosfotaza izoenzim

Boy hormonu

İGF-1

İGFBP-3

STH

İFR-1

Qlükoza

Prolaktin

Material

 

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Naf qlükoza

Serum

bottom of page