top of page

Yiyəcəklərə həssasliq - allergiya

Analiz adı

İmmuno CAP Gastro böyüklər

İmmuno CAP Gastro uşaqlar

İmmunglobulin E (IgE)

Laktoz intolerans seti

Material

 

Serum

Serum

Serum

EDTA

bottom of page