top of page

Anemiya paneli

Analizin adı

 

Eritropoetin

Dəmir

Ferritin

Fol turşusu

Vit B12

Transferrin

Material

 

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Anemiya (dəmir çatışmazlığı)

Analizin adı

 

CRP

Qanin ümumi analizi

Retikulosit sayi

Transferin reseptorlarinin saturasiyasi

CHr

Ferritin

Material

 

Serum

EDTA

EDTA

Serum

EDTA

Serum

Anemiya (hemolitik)

Analizin adı

 

Qanın ümumi analizi

LDH

Retikulositlərin sayı

Haptoglobin

Coombs testi direkt

Eritrosit AK

Material

 

EDTA

Serum

EDTA

Serum

EDTA

EDTA

Anemiya (böyrək çatışmazlığı)

Analizin adı

 

Qanın ümumi analizi

Retikulositlərin sayı

Cystatin-C

Eritropoetin

Material

 

EDTA

EDTA

Serum

Serum

Anemiya (hemoglobinopatiya)

Analizin adı

 

Qanın ümumi analizi

Retikulositlərin sayı

Hemoglobinin differensasiyasi

Ferritin

Material

 

EDTA

EDTA

EDTA

Serum

Anemiya (daxili qanaxma)

Analizin adı

 

Qanın ümumi analizi

Retikulositlərin sayı

Hemoglobin

Hemoglobin-Haptoglobin kompleks

Material

 

EDTA

EDTA

Nəcis

Nəcis

Hipoxrom anemiya (vitamin B2 əksikliyi)

Analiz adı

Qanin ümumi analizi

Retikulyositlerin sayi      

Vitamin B12

Fol turşusu

Material

 

EDTA

EDTA

Serum

Serum

bottom of page