top of page

Autoimmun qastrit (mədə, A tipli qastrit)

Analizin adı

 

Mədənin parietal hüceyrə anticisimləri (PCA)

İntrinsic factor Auto AAk

HLA-DR5

Material

 

Serum

Serum

EDTA

bottom of page