top of page

Böyrək çatışmazlığı

Analiz adı

Creatinin

Fosfor

Natrium

Kalium

Calsium

Gamma GT

Bilrubin

Qələvi  fosfotaza

Sidik cövhəri

Sidik turşusu

Material

 

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Böyrək çatışmazlığı xroniki

Analiz adı

Fosfor

Natrium

Kalium

Kalsium

Bilrubin

Osmolait

Creatinin Clirens

Cystatin-C

Vit D 25

Parathormon intakt PTH

Albumin Creatinin nisbəti

Alpha-1-Mikroglobulin

Creatinin

İmmunoglobulin G

Sidiyin ümumi analizi

Zülal creatinin

Protein elektroforez

Material

 

Serum

Serum

Serum

Serum

EDTA

Sidik

Serum

Serum

Serum

EDTA

Sidik

Sidik

24 saatliq sidik

Sidik

Sidik

Sidik

Serum

bottom of page