top of page

Cinsi inkişafdan qalma

Analiz adı

Qələvi fosfotaza

EÇS

Qanın ümumi analizi

Kreatinin

Zulal (ümumi)

FSH

FT4

AST

ALT

Gamma GT

Transglutamenaza (tTG-2)Ak İgA

İmmunoglobulin A

LH

Prolaktin

TSH

Testosteron (ümumi)

Estradiol E2

Sidiyin ümumi analizi

Material

 

Serum

EDTA

EDTA

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serun

Serum

Serum

Sidik

bottom of page