Cinsi inkişafdan qalma

Analiz adı

Qələvi fosfotaza

EÇS

Qanın ümumi analizi

Kreatinin

Zulal (ümumi)

FSH

FT4

AST

ALT

Gamma GT

Transglutamenaza (tTG-2)Ak İgA

İmmunoglobulin A

LH

Prolaktin

TSH

Testosteron (ümumi)

Estradiol E2

Sidiyin ümumi analizi

Material

 

Serum

EDTA

EDTA

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serun

Serum

Serum

Sidik

(+994 12) 408 96 37, (+994 12) 539 96 37 
(+994 70) 220 74 35, (+994 50) 220 74 35  

  • Fb
  • insta
  • LinkedIn - White Circle

Kazım Kazımzadə 123 Bakı/Azərbaycan

© 2014 LimBakLab. All rights reserved