Cinsi inkişafdan qalma

Analiz adı

Qələvi fosfotaza

EÇS

Qanın ümumi analizi

Kreatinin

Zulal (ümumi)

FSH

FT4

AST

ALT

Gamma GT

Transglutamenaza (tTG-2)Ak İgA

İmmunoglobulin A

LH

Prolaktin

TSH

Testosteron (ümumi)

Estradiol E2

Sidiyin ümumi analizi

Material

 

Serum

EDTA

EDTA

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serun

Serum

Serum

Sidik