top of page

Şəkərli diabet (əsas paket)

Analiz adı

HbA1C

Qlükoza aclıq

Sidiyin ümumi analizi

OQTT

Material

 

EDTA

Serum

Sidik

Serum

Şəkərli diabet (geniş paket)

Analiz adı

HbA1C

Qlükoza aclıq

Sidiyin ümumi analizi

OQTT

İnsulin

C- peptid

HOMA indeksi

Proinsulinintakt

Kreatinin

Xolesterin

HDL

LDL

Trigliserid

Albumin

Homosistein

Material

 

EDTA

Serum

Sidik

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Homosistein

1-ci tip şəkərli diabet/Autoanticisimlər

Analiz adı

İCA AK

Anti-GAD

Anti-İA-2

İAA

ZnT8 AK

HLA DQ2/DQ3

Material

 

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

EDTA

2-ci tip diabet (NIDDM)

Analiz adı

Triqliserid

Keton

Albumin/Kreatinin-Ratio

Sistatin C

HbA1c

C-Peptid

İnsulin

Qlükoza

Material

 

Serum

Sidik

Sidik

Serum

EDTA

Serum (donmuş)

Serum

NaF

Şəkərsiz diabet

Analiz adı

Sidiyin ümumi analizi

Osmolyarlıq (sidikdə,qanda)

Na copeptin

ADH (vazopressin)

Material

 

Sidik

Sidik, serum

Serum

Serum

bottom of page