top of page

Hipofizin ön pay çatışmazlığı

Analiz adı

 

STH

FSH

LH

TSH

AKTH

Kortizol

Material

 

Serum

Serum

Serum

Serum

EDTA plasma

Serum

Hipofiz şişinin inkarı (qadınlar)

Analiz adı

 

ACTH

Kortizol

FSH

Qlükoza

GH

İGF-1 Somatomedin C

LH

Prolaktin

TSH

Estradiol E2

Material

 

EDTA dondurulmuş plazma 

Serum

Serum

NaF

Serum dondurulmuş

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Hipofiz şişinin inkarı (kişilər)

Analiz adı

 

ACTH

Kortizol

FSH

Qlükoza

GH

İGF-1 Somatomedin C

LH

Prolaktin

TSH

Testosteron ümumi

İGFBP-3

Material

 

EDTA dondurulmuş plazma 

Serum

Serum

NaF

Serum dondurulmuş

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

bottom of page