top of page

Kardiovaskulyar xəstəliklər (genetik testlər)

Analiz adı

Faktör V Cambridge mutasiyası

Faktör V HongKong mutasiyası

ACE gen polimorfizmi

Faktör XIII V34L mutasiyası

EPCR A4600G mutasiyası

EPCR G4678C mutasiyası

Material

 

EDTA

EDTA

EDTA

EDTA

EDTA

EDTA

bottom of page