top of page

Mədəaltı vəzi paneli

Analiz adı

ANA

LKM

SLA

Iki zəncirli DNT AK

SS-A-AK(ENA)

SS-B-AK(ENA)

Scl-70-AK(ENA)

Jo-1-AK(ENA)

α-1-antitripsin

Amilaza

Lipaza

CRP

Pankreatik  elastaza (qanda)

Material

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

bottom of page