top of page

Mədə və onikibarmag bağırsağın problemləri

Analiz adı

Helicobacter pylori-Ak

Helicobacter pylori-Antigen

Material

Serum

Nəcis

bottom of page