top of page

Neonatalogiya

Analiz adı

Yeni doğulanların metobolik testi

Yeni dogulanlarinmetobolik araşdirma testi geniş
(TSH, amin turşular, PKU, organik turşular)

Material

Topuq

Topuq qani

bottom of page