top of page

Neyroblastoma

Analiz adı

Katexolaminlər(adrenalin,noradrenalin,dofamin)

Homovanil turşusu(24 saatlıq sidikdə)

VMA (sidikdə)

NSE

Material

Serum, sidik

24 saatlıq sidik

24 saatlıq sidik

Serum

bottom of page