• Labor Group Limbak

Ağrısız və dəqiq Panorama® testi

Panorama® Sizə nə verir? - Etibarlı, olduqca dəqiq və ətraflı nəticələr!

Panorama® nədir? Panorama qabaqcıl non-invaziv prenatal skrininq testidir (NIPT); körpənizin genetik xəstəliklərə olan riskini 9-cu həftədən etibarən təyin edir.

Panorama ananın qolundan alınan qan ilə körpənin DNT-ni (plasental) təhlil edir.

Niyə panoramanı seçməlisiniz?

  • Panorama 9-cu həftədən etibarən tətbiq ediləbilir.

  • Panorama ananın qolundan alınan periferik qan ilə həyata keçirilir və fetus üçün heç bir risk daşımır.

  • Panorama Sizə genetik məsləhətçilər tərəfindən pre və post-test məlumatlarını təmənnasız təmin edir.

  • 60-dan çox ölkədə 500 mindən çox qadın Panoramanı seçib.

Kliniki üstünlük.

  • Panorama diğər testlərin aşkar eləyə bilmədiyi halları analiz edir (molar hamiləlik, triploidi və itkin əkiz (vanishing twin) halları da daxil).

  • Panoramanın Down sindromu üçün dəqiqlik dərəcəsi 99% -dən çoxdur.

  • Panorama yanlış pozitiv nəticənin qarşısını almaq üçün maternal və fetal DNT bir birindən ayıran yeganə testdir.

  • Dünyada mövcud olan NİPT-lər arasında, Panorama körpənin cinsini müəyyənləşdirmək üçün ən yüksək nəşr (məqalə) dəqiqliyinə malikdir.

  • Yaşdan asılı olmayaraq qadınlara eyni təsir edən ümumi və potensial şiddətli mikrodelesiya olan 22q11.2 delesiya sindromu üçün Panorama ən yüksək həssaslığa malikdir.

75 views0 comments

Recent Posts

See All