top of page
  • Labor Group Limbak

Ağrısız və dəqiq Panorama® testi

Panorama® Sizə nə verir? - Etibarlı, olduqca dəqiq və ətraflı nəticələr!

Panorama® nədir? Panorama qabaqcıl non-invaziv prenatal skrininq testidir (NIPT); körpənizin genetik xəstəliklərə olan riskini 9-cu həftədən etibarən təyin edir.

Panorama ananın qolundan alınan qan ilə körpənin DNT-ni (plasental) təhlil edir.

Niyə panoramanı seçməlisiniz?

  • Panorama 9-cu həftədən etibarən tətbiq ediləbilir.

  • Panorama ananın qolundan alınan periferik qan ilə həyata keçirilir və fetus üçün heç bir risk daşımır.

  • Panorama Sizə genetik məsləhətçilər tərəfindən pre və post-test məlumatlarını təmənnasız təmin edir.

  • 60-dan çox ölkədə 500 mindən çox qadın Panoramanı seçib.

Kliniki üstünlük.

  • Panorama diğər testlərin aşkar eləyə bilmədiyi halları analiz edir (molar hamiləlik, triploidi və itkin əkiz (vanishing twin) halları da daxil).

  • Panoramanın Down sindromu üçün dəqiqlik dərəcəsi 99% -dən çoxdur.

  • Panorama yanlış pozitiv nəticənin qarşısını almaq üçün maternal və fetal DNT bir birindən ayıran yeganə testdir.

  • Dünyada mövcud olan NİPT-lər arasında, Panorama körpənin cinsini müəyyənləşdirmək üçün ən yüksək nəşr (məqalə) dəqiqliyinə malikdir.

  • Yaşdan asılı olmayaraq qadınlara eyni təsir edən ümumi və potensial şiddətli mikrodelesiya olan 22q11.2 delesiya sindromu üçün Panorama ən yüksək həssaslığa malikdir.

108 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page