top of page
  • Writer's pictureLabor Group Limbak

Horizon™ daşıyıcılıq testi


horizon natera limbak

Horizon™ daşıyıcılıq testi nədir?

Horizon 274 autosomal-resesif və X-bağlı genetik xəstəliklərin daşıyıcısı olub olmadığınızı görmək üçün genlərinizə baxır.

Niyə irsi daşıyıcılıq üçün skrining elətdirməlisiniz?

Hər bir insan ən az bir genetik xəstəlik daşıyıcısı ola bilir. Daşıyıcılar ümumiyyətlə sağlamdır, ancaq övladlarına genetik bir xəstəlik ötürmə riski var.

Çox insan dünyaya xəstə uşaqları gələnədək irsi xəstəlik daşıyıcısı olduğunu bilmir. Etnik mənsubiyyətindən və ailə tarixindən asılı olmayaraq hər kəs irsi genetik xəstəlik daşıyıcısı ola bilər. Genetik daşıyıcılıq testi sizə və həyat yoldaşınıza hamiləlik dövründə və ya hətta daha əvvəl genetik xəstəliyi olan bir uşağa sahib olub olmayacağınız haqqında məlumat verir.

Horizon™ daşıyıcılıq testi kimi sadə bir test ilə bir və ya bir çox genetik xəstəliklər üçün skrininq elətdirə bilərsiniz. Daşıyıcılıq üçün skrininq elətdirmədən öncə xəstəliklərin genetikası və ötürülməsi haqqında daha çox məlumat əldə etmək faydalı ola bilər. Bu səbəblə həkimlərimiz pasientlərimizə təmənnasız şəkildə məlumat verirlər və yönləndirirlər.

limbak horizon

natera limbak

37 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page