top of page

Qaraciyərdə pozgunluq

Analiz adı

Zülal ümumi

Xolinesteraza

Albumin

TPZ

Faktor Vİİ

Protein elektroforez

Material

 

Sitrat

Sitrat dondurulmuş plazma

Serum

Qaraciyər çatışmazlığı

Analiz adı

Albumin

İNR

Ammonyak

Bilirubin ümumi

GGT

ALP

ALT

AST

Ferritin

Material

 

Serum

Sitrat plazma

EDTA plazma

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Qaraciyər sirrozu

Analiz adı

ALT

AST

GGT

AP

Bilirubin direkt

Bilirubin indirekt

Albumin

İNR

Prokallogen III peptit

Na

K

PT

AFP

Ümumi zülal

Xolinesteraza

Biopsiya materialının histoloji tədqiqi

Material

 

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Sitrat plazma

Serum

Serum

Serum

Biopsiya

bottom of page