top of page

Sağlam həyat tərzi

Analiz adı

Qanın ümumi analizi

Sidiyin ümumi analizi

Lipid panel

Bilirubin panel

Sidik cövhəri

Ümumi zülal

Qlükoza

Kreanin

ALT

AST

GGT

Fe

Ca

ALP

CRP

TSH

Material

 

EDTA

Sidik

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

bottom of page