top of page

Sarılıq

Analiz adı

Anti HAV

Qanın ümumi analizi

Haptoglobin

Bilirubin düz

Bilirubin qeyri-düz

GGT

Qələvi fosfotaza

AST

ALT

Material

 

Serum

EDTA

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

bottom of page