top of page

Sümük toxuması problemləri

Analiz adı

Parathormon (PTH)

Fosfor (qanda, sidikdə)

Kalsitonin

25-OH-vitamin D3

Ca (qanda, sidikdə)

Material

 

Serum

Serum + Sidik

Serum

Serum

Serum

Sümük toxuması paneli

Analiz adı

Kalsium qanda

NTx deoksipiridinolin

β-crosslaps CTx

Osteokalsin

İntarkt hormone

Fosfor

Vit D3 (1 ,25dihidroksi)

İCA-AK

Sümük qələvi fosfotaza BAP

Material

 

Serum

Serum
Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Sümük toxumasının göstəricisi

Analiz adı

Kalsium qanda

NTx-deoksipiridinolin

Beta-krosslabCTX

Osteokalsin

İntakt hormon

Vitamin D3 (1,25 dihidroksi)

Fosfor

Sümük qələvi fosfotazası BAP (Ostase)

ICA AK (AAK gegen Inselzellen)

Material

 

Serum

Serum
Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

bottom of page