Sümük toxuması problemləri

Analiz adı

Parathormon (PTH)

Fosfor (qanda, sidikdə)

Kalsitonin

25-OH-vitamin D3

Ca (qanda, sidikdə)

Material

 

Serum

Serum + Sidik

Serum

Serum

Serum

Sümük toxuması paneli

Analiz adı

Kalsium qanda

NTx deoksipiridinolin

β-crosslaps CTx

Osteokalsin

İntarkt hormone

Fosfor

Vit D3 (1 ,25dihidroksi)

İCA-AK

Sümük qələvi fosfotaza BAP

Material

 

Serum

Serum
Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Sümük toxumasının göstəricisi

Analiz adı

Kalsium qanda

NTx-deoksipiridinolin

Beta-krosslabCTX

Osteokalsin

İntakt hormon

Vitamin D3 (1,25 dihidroksi)

Fosfor

Sümük qələvi fosfotazası BAP (Ostase)

ICA AK (AAK gegen Inselzellen)

Material

 

Serum

Serum
Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum