top of page

Birləşdirici toxumanın sistem xəstəliyi

Analiz adı

Qanın ümumi analizi +EÇS

Ferritin

Sidik turşusu

Anti-ds DNT

Anti nRP

Anti Sm

Anti Ro (SS-A)

Anti La(SS-B)

Anti Jo-1

Anti Scl 70

Revmotoid faktor

Anti CCP

CRP

HLA B27

Material

 

EDTA

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

bottom of page