top of page

Ürək çatışmazlığı

Analiz adı

NT-proBNP

Qanın ümumi analizi

Na

K

Sidiyin ümumi analizi

Kreatinin

Urea

Material

 

Serum

EDTA

Serum

Serum

Sidik

Serum

Serum

bottom of page