top of page

Ürəyin işemik xəstəliyi

Analiz adı

Xolesterol ümumi

HDL

LDL

Trygliserid

Homocystein

CRP

HbA1c

Lipoprotein (a)

Material

 

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

EDTA

Serum

bottom of page