Xolestaz

Analiz adı

GGT

ALP

Hb elektrofarezi

AP izoenzimləri (APISO)

CA19-9

Qanın ümumi analizi

Haptoglobin

LDH

Coombs reaksiyası (düz, qeyri-düz)

Material

 

Serum

Serum

EDTA

Serum

Serum

EDTA

Serum

Serum

EDTA + serum

(+994 12) 408 96 37, (+994 12) 539 96 37 
(+994 70) 220 74 35, (+994 50) 220 74 35  

  • Fb
  • insta
  • LinkedIn - White Circle

Kazım Kazımzadə 123 Bakı/Azərbaycan

© 2014 LimBakLab. All rights reserved