top of page

Xolestaz

Analiz adı

GGT

ALP

Hb elektrofarezi

AP izoenzimləri (APISO)

CA19-9

Qanın ümumi analizi

Haptoglobin

LDH

Coombs reaksiyası (düz, qeyri-düz)

Material

 

Serum

Serum

EDTA

Serum

Serum

EDTA

Serum

Serum

EDTA + serum

bottom of page