top of page

Hamiləliyin ilk mərhələsi

Analiz adı

β- HCG

E2 estradiol

Progesteron

Material

 

Serum

Serum

Serum

Hamiləliyin I trimestrində verilən testlər

Analiz adı

Qanın ümumi analizi

Sidiyin ümumi analizi

Koaquloqramma (APTT, PT, Fibrinogen)

TPHA

HIV

HBsAg

Anti HCV

CMV İgG,İgM

Rubella İgG,İgM

HSV1,2 İgG

HSV 1,2 İgM

Material

 

EDTA+EÇS

Sidik

Sitratlı plazma

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Hamiləliyin II trimestrində verilən testlər

Analiz adı

Sidiyin ümümi analizi

Qlükoza

III-lü hamiləlik testi (14h-19h)

Material

 

Sidik

Serum

Serum

Hamiləliyin III trimestrində verilən testlər

Analiz adı

Qanın ümumi analizi

CMV İgG,İgM

Rubella İgG,İgM

TPHA

HIV

HBs Ag

Anti HCV

Sidiyin əkilməsi

Qlükoza tolerant testi

Material

 

EDTA+EÇS

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Sidik

Serum

bottom of page