top of page

İmmun status (böyük profil)

Analiz adı

Qanın ümumi analizi

İmmunoglobulinlər İgA

İgG

İgM

İgE

Protein elektroforez

Ümumi zülal

Limfositlərin differensasiyası

Material

 

EDTA

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

EDTA

İmmun status (kiçik profil)

Analiz adı

Qanın ümumi analizi

İmmunoglobulinlər İgA

İgG

İgM

İgE

Protein elektroforez

Ümumi zülal

Material

 

EDTA

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

Serum

bottom of page